Бренд-стратегія

Бренд – драйвер успішної бізнес-стратегії

Зіставте стратегію бренду з вашою бізнес-стратегією – як ваш бренд допомагає бізнесу зростати?

Бренд-стратегія служить для посилення цілей бізнес-стратегії та ілюструє нові способи підвищення ефективності та генерування синергії, як всередині компанії, так і зовні.

Стратегія бренду – це цілісне бачення подальшого розвитку бренду, починаючи від ідеї, концепції, визначення цільової аудиторії, цінностей, раціональних та емоційних переваг, позиціонування та комунікаційної стратегії, яка дозволить коректно донести це позиціонування до цільового споживача. Іншими словами, стратегія формування бренду пояснює, що буде являти собою ваш бренд, для кого, а головне, як саме він буде рости та розвиватися в довгостроковій перспективі.

Бренд – ефективний інструмент конкурентної боротьби, емоційний драйвер і головне джерело росту бізнесу. Бізнес, побудований на цінностях бренду, – сильніший і привабливіший.

Стратегія – унікальний  спосіб досягнення поставлених цілей, який відрізняє компанію в голові споживача від цілого ряду інших компаній, які задовольняють ті ж самі потреби, і що веде до безумовного вибору даної компанії її цільовими клієнтами.

Бренд-стратегія – це той образ бренду і та унікальна конкурентна перевага, до якого ми хочемо прийти, і на створення якого будуть направлені всі наші дії. Дії, які дозволять компанії дистанціюватися від конкурентів в очах споживача і отримати надовго ринкову перевагу.

Останні проекти: 

Процес розробки бренд-стратегії

 

Брифінг – формулювання задач і цілей

 • Ситуація на ринку

 • Конкурентне середовище

 • Цільова аудиторія

 • Бренд і компанія

 • Яких бізнес цілей потрібно досягнути

 

Дослідження і аналіз ситуації

 • Ринок і категорія

 • Конкуренти

 • Продукти

 • Споживачі

 • Компанія

 • Бренд

 • Дизайн

 • Ім’я

 • Комунікації

 

Розробка моделі бренду

 • Цільова аудиторія

 • Раціональні характеристики

 • Емоційні характеристики

 • Критерії ідентифікації і комунікації

 

Легенда бренду, обіцянка і слоган

Завдання на розробку імені, дизайну (логотипу, айдентики), креативу і комунікації