Бренд-стратегія

Бренд – драйвер успішної бізнес-стратегії

Зіставте стратегію бренду з вашою бізнес-стратегією – як ваш бренд допомагає бізнесу зростати?

Бренд-стратегія служить для посилення цілей бізнес-стратегії та ілюструє нові способи підвищення ефективності і генерування синергії, як всередині компанії, так і зовні.

Бренд – ефективний інструмент конкурентної боротьби, емоційний драйвер і головне джерело росту бізнесу. Бізнес, побудований на цінностях бренду, – сильніший і привабливіший.

Стратегія – унікальний  спосіб досягнення поставлених цілей, який відрізняє компанію в голові споживача від цілого ряду інших компаній, які задовольняють ті ж самі потреби, і що веде до безумовного вибору даної компанії її цільовими клієнтами.

Бренд-стратегія – це той образ бренду і та унікальна конкурентна перевага, до якого ми хочемо прийти, і на створення якого будуть направлені всі наші дії. Дії, які дозволять компанії дистанціюватися від конкурентів в очах споживача і отримати надовго ринкову перевагу.

Останні проекти: 

Процес розробки бренд-стратегії

 

Брифінг – формулювання задач і цілей

 • Ситуація на ринку

 • Конкурентне середовище

 • Цільова аудиторія

 • Бренд і компанія

 • Яких бізнес цілей потрібно досягнути

 

Дослідження і аналіз ситуації

 • Ринок і категорія

 • Конкуренти

 • Продукти

 • Споживачі

 • Компанія

 • Бренд

 • Дизайн

 • Ім’я

 • Комунікації

 

Розробка моделі бренду

 • Цільова аудиторія

 • Раціональні характеристики

 • Емоційні характеристики

 • Критерії ідентифікації і комунікації

 

Легенда бренду, обіцянка і слоган

Завдання на розробку імені, дизайну (логотипу, айдентики), креативу і комунікації